Termeni si Conditii

Termeni și condiții

Bine ați venit la Shareskills.ro, o comunitate online de învățare pentru a învăța abilitățile din lumea reală. Site-ul și serviciul Shareskills.ro, care includ (fără limitare) toate site-urile web, aplicațiile mobile și alte proprietăți interacționale prin care serviciul este livrat (colectiv „Serviciul”) sunt deținute, operate și distribuite de The People Tuning Company (TPTC) SRL.

Prin accesarea oricărei părți a Serviciului, sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos (acești „Termeni și condiții”), termenii și condițiile politicii noastre de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) și orice alte notificări legale publicate de noi Privind Serviciul .

Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, nu trebuie să utilizați Serviciul. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv utilizatorilor care vizionează pur și simplu conținut disponibil prin intermediul Serviciului și utilizatorii care s-au înregistrat ca membrii ai Shareskills.ro.

Putem, la discreția noastră, să modificăm oricând acești Termeni și condiții. Prin accesarea Serviciului în orice moment după astfel de modificări, sunteți de acord cu aceste modificări. Acești Termeni și condiții au fost modificați ultima dată la 1 ianuarie 2017.

Descrierea serviciului

Serviciul Shareskills.ro permite studenților să găsească si sa urmeze cursuri de care sunt interesați și le permite profesorilor să găsească studenți interesați de cursuri.

Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea Serviciului oricărei persoane din orice motiv și / sau de a întrerupe Serviciul integral sau parțial în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă.

Drepturi de autor, licențe și depuneri de utilizatori

Întregul conținut al Serviciului este protejat de legile nationale/internaționale privind drepturile de autor și de mărcile comerciale și de alte drepturi de proprietate. Titularii drepturilor de autor și a mărcilor comerciale sunt Shareskills.ro, afiliații săi și / sau alți licențiatori terți.

NU PUTETI MODIFICA, COPIE, REPRODUCE, REPUBLICA, UTILIZATI, POST, TRANSMITE SAU DISTRIBUITA, IN ORICE MOD, MATERIALUL PRIVIND SERVICIUL, INCLUSIV TEXTUL, GRAFICA, CODUL SI / SAU SOFTWARE-UL.

Puteți imprima și descărca porțiuni de materiale din diferitele zone ale Serviciului exclusiv pentru propria utilizare necomercială, cu condiția să acceptați să nu modificați sau să ștergeți niciun anunț de drepturi de autor sau de proprietate din materiale și să nu distribuiți materialele pe care le-ați plătit Cu oricine altcineva care nu a cumpărat de asemenea o licență pentru acest material.

Nu puteti utiliza instrumente de extragere a datelor sau procese manuale pentru a colecta sau copia orice conținut sau date legate de Serviciu într-o manieră neautorizată de Shareskills.ro. Nu vă puteți angaja în practici de „răsturnare de baze de date” sau orice altă practică sau activitate al cărei scop este de a obține liste de utilizatori, porțiuni dintr-o bază de date sau alte liste sau informații de la Serviciu  si orice activitati neautorizate de Shareskills.ro în scris. Nu utilizați tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, siglă sau alte informații proprietare (inclusiv imagini, text, aspect sau formă) ale Shareskills.ro sau ale afiliaților acesteia fără consimțământul expres in scris. Nu utilizați etichete meta-tag sau orice alt „text ascuns” care utilizează numele Shareskills.ro sau mărcile comerciale fără acordul expres scris al Shareskills.ro.

Sunteți singurul responsabil pentru propriile dvs. activitati ca utilizatori și consecințele postării sau publicării acestora. Reprezentați și garantați că dețineți sau dețineți licențele, drepturile, consimțămintele și permisiunile necesare utilizatorilor dvs. (și întregului conținut inclus în acesta), inclusiv dreptul de a autoriza Shareskills.ro să utilizeze mesajele de utilizator în modul prevăzut de serviciu și aceste Termeni și condiții.

Prin prezenta, acordați Shareskills.ro o licență perpetuă neexclusivă, fără redevențe, la nivel mondial, cu dreptul de sublicențiere, de a reproduce, de a distribui, de a transmite, de a crea materiale derivate, de a afișa si de a efectua în mod public orice alte materialele sau informații (inclusiv idei pentru produse sau servicii noi sau îmbunătățite). De asemenea, acordați Shareskills.ro dreptul de a utiliza numele dvs. în legătură cu materialele prezentate și alte informații, precum și în legătură cu toate materialele publicitare, de marketing și de promovare aferente. Sunteți de acord că nu veți avea nici un recurs împotriva Shareskills.ro pentru orice presupusă sau reală încălcare sau deturnare a oricărui drept de proprietate în comunicațiile dvs. către Shareskills.ro.

Nu acceptăm și nici nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul expus al oricărui Utilizator pe Shareskills.ro . În general, afișăm, monitorizăm sau editam mesajele de la utilizatori. Cu toate acestea, noi și agenții noștri avem dreptul, fara instiintare prealabila, să eliminăm orice mesaj de la utilizatori sau alt conținut care, în opinia noastră, nu respectă acești Termeni și condiții și orice alte reguli de conduită a utilizatorului pentru Serviciu sau care pot fi altfel periculoase , inacceptabile sau inexacte. Nu suntem responsabili pentru orice eșec sau întârziere în înlăturarea oricărei astfel de trimiteri de utilizatori sau a altui conținut. Prin prezenta, sunteți de acord cu o astfel de excludere și renunțați la orice reclamație împotriva noastră care decurge din eliminarea oricărei transmiteri de la utilizatori, indiferent dacă este vorba de dvs. sau de al altui utilizator. Consultați „Drepturi de autor, licențe și înregistrări de utilizator” de mai sus pentru o descriere a procedurilor care trebuie urmate în cazul în care o parte consideră că o transmisie de utilizator încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor, publicitate sau alt drept de proprietate a oricărei părți.

Shareskills.ro nu va tolera încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra Serviciului. Dacă sunteți proprietar al drepturilor de autor și sunteți de părere că orice trimitere de utilizator sau alt conținut încalcă drepturile dvs. de autor, puteți trimite o notificare catre elearning@shareskills.ro

Termeni de cont

Următorii termeni se aplică utilizării de către dvs. a Serviciului și a oricărui cont pe care îl puteți deschide sau încerca să îl deschideți prin intermediul Serviciului:

Trebuie să aveți 16 ani sau mai mult pentru a utiliza Serviciul.

Trebuie să fii un om pentru a deschide un cont. Conturile înregistrate de „bots” sau alte metode automatizate nu sunt permise.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și a parolei. Vom vedea toate acțiunile luate de contul dvs. ca fiind luate de dvs. Shareskills.ro nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere sau daună din cauza nerespectării acestei obligații de securitate.

Modificarea taxelor

Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica orice taxe sau tarife pentru utilizarea oricăror servicii furnizate în cadrul Serviciului (sau pentru a începe să percepem taxe pentru orice serviciu gratuit), cu condiția ca aceste modificări să nu se aplice taxelor sau taxelor plătite sau serviciilor gratuite Utilizate înainte de momentul schimbării.

Reguli pentru toți utilizatorii

Shareskills.ro este o comunitate de milioane de cursanți. Când vă înscrieți pe Site, sunteți de acord cu următoarele reguli:

Veți folosi Serviciul numai în scopuri legale și sunteți de acord să nu utilizați Serviciul în niciun fel care va aduce atingere utilizării sau drepturilor altor utilizatori.

Utilizarea de către dvs. a Serviciului este supusă tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți singurul responsabil pentru conținutul comunicărilor prin intermediul Serviciului.

Nu veți încărca niciun material protejat prin drepturi de autor sau cu drepturi de proprietate asupra acestui serviciu fără permisiunea exprimată de proprietar. Nu veți posta conținut care încalcă vreun brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau altă proprietate intelectuală sau drept de proprietate al unei părți.

Vă asumați întreaga responsabilitate pentru conținutul Serviciului oferit.

Înțelegeți că clasele postate sunt disponibile public pentru a fi vizualizate și accesate de către un student.

Sunteți de acord că nu vă veți angaja în nici un comportament care constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, e-mail junk sau bulk (cunoscut și sub numele de „spamming”), scrisori în lanț, orice altă formă de solicitare neautorizată sau orice formă de loterie sau jocuri de noroc.

Nu veți partaja conținut din acest serviciu cu oricine nu are licență adecvată pentru a accesa conținutul.

Nu veți încărca, distribui în nici un fel nici un comportament care este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomnios, înșelător, fraudulos, invaziv al vieții private, (Inclusiv, dar fără a se limita la, limbajul sexual de natură violentă sau amenințătoare îndreptat către un alt individ sau grup de indivizi) sau încalca în alt mod regulile sau politicile noastre.

Nu veți participa la niciun comportament care victimizează, hărțuieste, degradează sau intimidează un individ sau un grup de indivizi pe baza religiei, sexului, orientării sexuale, rasei, etniei, vârstei sau dizabilității.

Nu veți partaja viruși software sau alte coduri, fișiere sau programe de calculator proiectate sau destinate să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la orice date sau alte informații ale oricărei părți terțe.

Nu veți personifica/imita/intruchipa nici o persoană sau entitate, inclusiv niciunul dintre angajații sau reprezentanții noștri.

Nu veți utiliza contul pentru a încălca securitatea unui alt cont sau pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la altă rețea sau server. Nu toate părțile Serviciului pot fi disponibile pentru dvs. sau pentru alți utilizatori autorizați ai Serviciului. Nu veți interfera cu utilizarea și întreținerea de către Utilizator a Serviciului. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau a rețelei pot fi responsabili cu răspundere civilă sau penală.

Reguli specifice pentru profesori

Când publicați o clasă pe Site, sunteți de acord cu următoarele reguli:

Veți onora orice înscriere prin intermediul Shareskills.ro la prețul și timpul indicat în Serviciu și să nu refuzați înscrierile sau participarea vreunui student pentru nici un motiv discriminatoriu sau alt motiv ilegal.

Ne acordati dreptul de a plasa reclame la conținutul postat de dvs., la discreția noastră.

Orice conținut pe care îl transmiteți Serviciului nu va conține materiale protejate de drepturi de autor ale terților sau materiale care fac obiectul altor drepturi de proprietate ale terților, cu excepția cazului în care aveți permisiunea proprietarului de drept al materialului.

Reprezentați și garantați pentru Shareskills.ro că sunteți calificat să predați la clasele/cursurile pe care le aveti in lista și că vă veți purta în orice moment în mod profesionist și în conformitate cu toate legile aplicabile.

Înțelegeți că, dacă predați un curs, elevii dvs. vor avea capacitatea de a posta o revizuire a acestui curs. Nu putem controla conținutul oricărei astfel de recenzii și nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de informații sau opinii pe care un utilizator le poate include în orice astfel de recenzie.

Puteți alege să eliminați conținutul din clasa dvs. și veți continua să dețineți un astfel de conținut, dar vom continua să avem dreptul de a utiliza acel conținut și de a le furniza studenților care au plătit sau au fost înscriși la curs.

Ne dați dreptul deplin asupra oricărui conținut video postat pentru/de catre dvs. Este la latitudinea noastră exclusivă eliminarea, adăugarea sau editarea acelui conținut video.

Sunteți de acord că nu veți incarca orice conținut în Shareskills.ro care încalcă Regulile comunității și claselor Shareskills.ro.

Shareskills.ro își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație, să ștearga listele oricărei clase în orice moment și pentru orice motiv.

Reguli specifice pentru studenți

Când vă înscrieți într-o clasă pe Shareskills.ro, sunteți de acord cu următoarele reguli:

Veți accepta toți termenii și condițiile, inclusiv politica de anulare listată în cadrul Serviciului, atunci când sunteți de acord să vă înscrieți sau să accesați o clasă pe Shareskills.ro.

Veți urma toate regulile rezonabile stabilite de un profesor în ceea ce privește o clasă și nu veți lua nicio măsură pentru a interfera cu profesorul sau cu alți elevi din clasă.

Puteți accesa conținutul de clasă numai pentru informațiile dvs. și pentru uz personal.

Nu veți copia materiale sau tehnici în scopurile cursurilor proprii sau ale altor persoane sau pentru a interfera cu orice clasă sau cu relația permanentă a profesorului cu oricare dintre elevii care participă la această clasă.

Shareskills.ro își rezervă dreptul de a șterge sau suspenda contul dvs. dacă încălcați oricare dintre regulile noastre sau în orice moment și pentru orice motiv.

Politica Datelor

Cand un student se inscrie la un curs , Shareskills.ro are autoritatea deplina de a impartasi/face publice datele de login si profilul studentului catre profesor, cu scopul strict legat de procesul de invatare. Prin inscrierea la orice curs din portofoliul Shareskills.ro, studentul ofera in mod automat si irevocabil acordul de a furniza datele sale catre profesorul alocat de catre Shareskills.ro.

Profesorul are acces limitat la folosirea datelor studentului ( doar in schimbul de informatii si facilitarea tranzactiilor – daca este cazul – in limitele permise de lege si respectarea acestor Termeni si conditii), si doar cu acordul expres al studentului. Profesorul este obligat sa respecte intimitatea/identitatea studentului si confidentialitatea student-profesor.

Va supuneti cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

Predarea sau participarea la o clasă

Predarea sau participarea la o curs este la riscul propriu. Shareskills.ro nu supraveghează cursurile și nu este implicat în nici un fel cu acțiunile oricărei persoane (fie că este vorba de cursanți sau de profesori) din orice curs. Ca rezultat, nu avem niciun control asupra identității sau acțiunilor persoanelor care sunt prezente la aceste cursuri și solicităm utilizatorilor noștri să aibă grijă și o bună judecată atunci când participă la cursuri. Recunoașteți și sunteți de acord că participarea la orice curs (fie ca cursant sau profesor) vă poate expune la o varietate de riscuri și pericole care pot sau nu pot fi prevăzute, inclusiv (fără a se limita la) vătămări corporale, daune materiale și deces . Sunteți singurul responsabil pentru toate costurile și / sau riscurile asociate participării dvs. la orice curs.

Taxele de membru

Shareskills.ro colectează toate taxele și plătește toți profesorii prin intermediul unor furnizori terți. Fiecare furnizor este propria sa companie, iar Shareskills.ro nu este responsabil pentru performanța sa.

Nu se oferă nicio rambursare pentru comisioanele de membru sau pentru orice alte taxe colectate de Serviciu.

Taxele pentru membrii sau orice altă parte a Serviciului pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.

Plățile cadrelor didactice

Profesorii pot obține venituri prin publicarea de cursuri sau prin oferirea de servicii suplimentare prin Shareskills.ro. Pentru a vă califica pentru plăți în fiecare lună, membrii trebuie să fie înscrisi si să si urmărit toate cursurile dvs.

Shareskills.ro distribuie lunar cel puțin 30% din veniturile sale recurente lunare obținute din calitatea de membru la cadrele didactice Shareskills.ro. Algoritmul utilizat pentru determinarea cotei dvs. lunare se bazează în primul rând pe cota dvs. din numărul total de minute urmărite pe platformă. Specificul calculelor de distribuție poate fi schimbat din când în când.

Profesorii au la dispoziție 30 de zile de la data la care a fost sau ar fi trebuit efectuată o plată pentru a raporta eventualele discrepanțe. După 30 de zile, ați renunțat automat la dreptul de a contesta orice plată.

Shareskills.ro își rezervă dreptul de a retine sau de a anula plățile către Profesori dacă consideră că, în opinia sa , Profesorul a comis un comportament care a încălcat orice parte a acestui Acord.

Anulări și rambursări

Shareskills.ro nu este răspunzător pentru restituirile pentru membrii, ateliere sau alte achiziții din cadrul Serviciului.

Abilitatea de a deveni membru

Puteți deveni membru Shareskills.ro prin înscrierea la plata taxelor lunare sau anuale de membru pentru acces nelimitat la cursuri . Clasele de membru sunt clase online care sunt oferite ca parte a calității de membru la discreția exclusivă a Shareskills.ro.

Taxarea periodică

Taxa de membru va fi facturată la începutul inscrierii pe Shareskills.ro în fiecare lună sau an după aceea, dacă și până când vă anulați calitatea de membru. Noi facturam automat conform metodei dvs. de plată agreate, în fiecare lună în ziua calendaristică care corespunde începutului calității de membru plătitor. Ne rezervăm dreptul de a modifica calendarul facturării noastre, în special așa cum este indicat mai jos, dacă metoda dvs. de plată nu a fost soluționată cu succes. În cazul în care începeți să plătiți calitatea de membru într-o zi care nu este inclusă într-o anumită lună, vă putem factura metoda de plată într-o zi în luna corespunzătoare sau într-o altă zi pe care o considerăm potrivită. De exemplu, dacă ați devenit membru plătitor pe data de 31 martie, următoarea dvs. dată de plată va fi probabil 30 aprilie, iar metoda dvs. de plată va fi facturată pentru acea dată.

Nu există rambursări

Plățile nu sunt rambursabile și nu există rambursări sau credite pentru perioadele parțial utilizate. După orice anulare, veți continua să beneficiați de calitatea de membru al Shareskills.ro până la sfârșitul perioadei actuale de facturare.

Anulările

Puteți să vă anulați în orice moment calitatea de Membru Shareskills.ro din orice motiv. Pentru a anula abonamentul dvs., accesați setările de plată din profilul de cont Shareskills.ro. Dacă v-ați anulat calitatea de membru al Shareskills.ro, veți pierde accesul la toate funcțiile și cursurile la care ați fost înscris.

 

Studii gratuite

Din când în când, noi sau alții în numele nostru putem oferi acces gratuit pentru o anumită perioadă fără plată sau cu o rată redusă („Testare”) la anumite programe. Shareskills.ro își rezervă dreptul, la discreția absolută, de a vă stabili eligibilitatea pentru un Testare și, în conformitate cu legile aplicabile, să retraga sau să modifice un Trial în orice moment fără notificare prealabilă și fără nicio răspundere, în cea mai mare măsură permisă de lege.

Drepturile de utilizare

Shareskills.ro își rezervă aceste drepturi:

Putem schimba site-ul și serviciile Shareskills.ro fără notificare sau răspundere.

Avem dreptul de a vă închide contul, plata sau altă afilieri cu Serviciul în orice moment și din orice motiv. Putem schimba oricând criteriile noastre de eligibilitate.

Vom coopera pe deplin cu investigații privind încălcările sistemelor sau securitatea rețelelor la alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea încălcărilor penale suspectate.

Avem dreptul să eliminăm un profesor din Programul de parteneriat în orice moment, fără o notificare prealabilă, la propria discreție, dacă identificăm faptul că contul său este asociat unui comportament pe care considerăm că duce la încalcarea regulilor sau regulamentelor.

Avem dreptul de a respinge, anula, întrerupe, elimina sau suspenda orice clasă, comentariu sau alt comentariu postat în orice moment și pentru orice motiv.

Shareskills.ro nu este răspunzător pentru niciun fel de daune ca urmare a oricăror astfel de acțiuni și este politica noastră să nu se comenteze motivele pentru astfel de acțiuni.

Renunțarea la garanții

SERVICIUL ȘI TOATE MATERIALELE INCLUSE IN CADRUL Shareskills.ro SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI  SUNT DISPONIBILE FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP .

Putem schimba serviciul și orice conținut sau caracteristici incluse în acesta, inclusiv prețurile și regulile de acces pentru orice funcționalitate, oricând, fără notificare.

UTILIZAREA SERVICIULUI SAU DESCĂRCAREA SAU ALTĂ ACȚIUNE ASUPRA MATERIALELOR SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI CU VETI FI RESPONSABIL IN TOTALITATE SI EXCLUSIV PENTRU ORICE DETERIORARE SAU PIERDERE A DATELOR CARE REZULTĂ DIN ACESTE ACTIVITĂȚI.

Prin utilizarea de către dvs. a Serviciului, puteți avea oportunitatea de a vă angaja în tranzacții comerciale cu alți utilizatori și vânzători, inclusiv (fără limitare) studenți și profesori. Recunoașteți că toate tranzacțiile legate de orice marcă sau alte mărfuri sau servicii oferite de o parte, inclusiv, dar fără a se limita la condițiile de cumpărare, termenele de plată, garanțiile, garanțiile, condițiile de întreținere și livrare aferente acestor tranzacții, Vânzătorul sau cumpărătorul de astfel de mărfuri și servicii și dvs. NU PREZINTA NICIO GARANȚIE ORICE TRANZACȚII EXECUTATE PRIN SAU ÎN CONFORMITATE CU SERVICIUL ȘI ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ ACESTE TRANZACȚII SUNT ÎNTOTDEAUNA PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ SI ORICE GARANȚIE CARE ESTE FURNIZATA ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE CLASĂ, PRODUSE, SERVICII, MATERIALE SAU INFORMAȚII DISPONIBILE PE SAU PRIN ACEST SERVICIU DINTRE TERTA PARTE CATRE ALTA PARTE TERȚA, ȘI NU PRIN INTERMEDIUL NOSTRU SAU ORICARE ALTI AFILIAȚI AI NOSTRI.

Conținutul disponibil prin intermediul Serviciului sau prezentat în orice COMENTARIU reprezintă opiniile și judecățile unui furnizor de informații, al unui utilizator sau al unei alte persoane sau entități care nu are legătură cu noi. Nu acceptăm și nici nu suntem responsabili pentru exactitatea sau fiabilitatea oricărui tip de opinie, sfat sau declarație făcută de altcineva decât un purtător de cuvânt al Shareskills.ro autorizat care vorbește în calitatea sa oficială. Consultați politicile editoriale specifice afișate în diferite secțiuni ale Serviciului pentru informații suplimentare, care sunt integrate prin trimitere în acești Termeni și condiții.

Cursurile oferite pe Shareskills.ro sunt oferite direct de către profesori. Shareskills.ro nu este răspunzător pentru nicio informație despre listele sau proiectele sale de servicii. Shareskills.ro nu este responsabil pentru orice schimbări aduse unei clase de către profesor.

Înțelegeți și sunteți de acord că întreruperile temporare ale Serviciului pot apărea ca evenimente normale. Înțelegeți și sunteți de acord că nu avem control asupra rețelelor terțe pe care le puteți accesa în cursul utilizării Serviciului și, prin urmare, întârzierile și întreruperile altor transmisii de rețea sunt complet independente de controlul nostru.

Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciul este furnizat „CA ATARE” și că nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualitatea, ștergerea, furnizarea greșită sau nereușita pentru a stoca orice comunicare sau setări de personalizare a utilizatorilor.

Limitare a răspunderii

ÎN NICIUN FEL, Shareskills.ro NU VA FI RESPONSABIL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE PARTE TERȚĂ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, PUNITIVE, INCIDENTE DIRECTE SAU INDIRECTE, SAU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE REZULTATE DIN PIERDEREA CALITATII DE UTILIZATOR,  SAU A DATELOR, indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și asupra oricărei teorii a răspunderii care decurg din sau în legătură cu utilizarea serviciului sau a oricărui site WEB care este sau nu este legat de serviciu .

ÎN NICIUN FEL, Shareskills.ro NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE ALTE PRODUSE Ș/SAUI SERVICII PROVENITE DIN TERTE PARTI ( PRIN SERVICIU SAU PENTRU ASISTENȚĂ ÎN CONDUCEREA TRANZACȚIILOR COMERCIALE CU ALȚI UTILIZATORI A SITE-URILOR, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITAREA ORICAREI TRANSACȚII Intre un student și un profesor).

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

 

 

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre PARTI se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

CONSIDERENTE FINALE

Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și celelalte documente de conducere constituie întregul acord între dvs. și Shareskills.ro privind Serviciul și serviciile oferite de Shareskills.ro. Dacă o dispoziție a unui astfel de document este considerată invalidă de către o instanță competentă, invaliditatea unei astfel de dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale acesteia, care rămân în vigoare. Abținerea Shareskills.ro de a insista sau de a impune executarea strictă a oricărei prevederi a acestor Termeni de serviciu sau a oricărui alt document de conducere nu va fi interpretată ca o renunțare la nicio prevedere sau drept. Nici comportamentul dintre părți, nici practica comercială nu vor acționa pentru a modifica nicio prevedere a acestor Termeni și condiții. Shareskills.ro își poate atribui drepturile și îndatoririle în conformitate cu acești Termeni de serviciu sau cu oricare dintre celelalte documente de guvernământ oricărei părți în orice moment fără notificare prealabilă.

Majoritatea comunicărilor dintre Shareskills.ro și dvs. vor fi trimise și primite în format electronic. Sunteți de acord că orice comunicare electronică dintre Shareskills.ro și dvs. trebuie să îndeplinească toate cerințele legale în care aceste comunicări sunt în scris.